قیر نفوذی

60/70

درجه قیر 60/70 به این معنی است که در شرایط آزمایش استاندارد که معمولا به عنوان یک درجه برای آسفالت استفاده می شود مقدار نفوذ در محدوده 60 تا 70 است.

80/100

قیر 100/80 یک نوع قیر با درجه نفوذ استاندارد است که معمولا به عنوان یک نوع قیر مناسب برای ساخت و ساز جاده ها و برای تولید آسفالت با ویژگی های برتر استفاده می شود. این نوع قیر عمدتا در تولید آسفالت گرم برای زیرسازی های و پوشش راه ها استفاده می شود.

85/100

قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود)در واحد هاي قير سازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذير ي ( نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير )آن بين85 تا 100باشد.

40/50

درجه نفوذپذیری این قیر در محدوده 40 تا 50 است در شرایط آزمون استاندارد که معمولا به عنوان گریدی برای سنگ فرش استفاده می شود. استفاده در راهسازي براي مناطق گرمسيري عمده ترين كاربرد متداول اين نوع محصول است.

آنالیز 40/50

Test MethodSpecificationAnalysis
D-701.01-1.06specific gravity
D-540/50Penetration
D-3645/52softening point
D-113100minDuctility
D-60.2 maxLoss on heating
D-620Drop in penetration after heating
D-4250Flash point
D-4——Organic matter insoluble in CS2
negativespot test

آنالیز 85/100

Test MethodSpecificationAnalysis
D-701.01-1.05specific gravity
D-585/100Penetration
D-3645/52softening point
D-113100minDuctility
D-60.5 maxLoss on heating
D-620Drop in penetration after heating
D-499.5Flash point
D-40.2 maxOrganic matter insoluble in CS2
negativespot test

آنالیز 70/60

Test MethodSpecificationAnalysis
D-701.01-1.06specific gravity
D-560/70Penetration
D-3649/56softening point
D-113100minDuctility
D-60.5 maxLoss on heating
D-620Drop in penetration after heating
D-4250Flash point
D-4——Organic matter insoluble in CS2
negativespot test

ویسکوزیته

VG-10

VG-20

VG-30

VG-40